Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 285, Prace Katedry Mikroekonomii nr 6, Problemy ekonomii menedżerskiej

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2000

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Andrzej Kobylec - Funkcjonowanie zagranicznych sieci handlowych jako przykład umiędzynarodowienia polskiego handlu
  Strony: 5-13

 • Renata Nowak - Lewandowska - Przyczyny i sposoby przeciwdziałania bezrobociu na polskiej wsi w świetle przygotowań do integracji z Unią Europejską
  Strony: 15-28

 • Marek Kunasz - Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce
  Strony: 29-41

 • Tomasz Bernat - Ryzyko problemu 2000 roku. Stopień przygotowania przedsiębiorstw - wyniki badań
  Strony: 43-55

 • Aneta Zelek - Spór o efektywność monopolu naturalnego - aspekty teoretyczne i praktyczne
  Strony: 57-70

 • Marta Młokosiewicz - Wyposażenie w dobra trwałego użytku i warunki mieszkaniowe w okresie przemian w polskiej gospodarce
  Strony: 71-81

 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców
  Strony: 83-94

 • Ewa Mazur - Rózne spojrzenia na TQM
  Strony: 95-105

 • Patrycja Manorek - Dywersyfikacja - strategia zabezpieczenia firmy przed zagrożeniami
  Strony: 107-118

 • Barbara Kryk - Ekologizacja zarządzania firmą
  Strony: 119-129

 • Wojciech Jarecki - Wprowadzenie elastycznych i indywidualnych modeli czasu pracy jako wymóg zmian zachodzących w gospodarce
  Strony: 131-145

 • Grażyna Maniak - Motywacyjna funkcja wynagrodzeń
  Strony: 147-156

 • Marek Czajkowski - Formy finansowania zakupu trwałych składników majątku firmy a skutki podatkowe
  Strony: 157-173

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432