Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 309, Prace Katedry Mikroekonomii nr 7, Mikroekonomia menedżerska

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2001

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Makroczynniki kształtujące konsumpcję (na przykładzie Polski)
  Strony: 5-18

 • Barbara Kryk - Spojrzenie na rolę środowiska we wzroście gospodarczym
  Strony: 19-39

 • Ewa Mazur - Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej
  Strony: 41-52

 • Patrycja Zwiech - Podstawowe elementy strategii firmy
  Strony: 53-64

 • Grażyna Maniak - Przegląd wybranych teorii motywacji - wnioski dla praktyki motywowania pracowników
  Strony: 65-81

 • Andrzej Kobylec - Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce - atuty i zagrożenia
  Strony: 83-92

 • Tomasz Bernat - Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów jako element zabezpieczenia działalności gospodarczej
  Strony: 93-105

 • Marek Kunasz - Efekt miesiąca-anomalia na rynku papierów wartściowych
  Strony: 107-119

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432