Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 367, Prace Katedry Mikroekonomii nr 8, Problemy mikroekonomii menedżerskiej

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2004

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Barbara Kryk - Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje ekologiczne
  Strony: 5-16
  Pobierz
 • Marek Czajkowski - Uwagi o społeczno-ekonomicznych aspektach polskiego systemu podatkowego
  Strony: 17-30
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Źródła informacji na potrzeby badania konsumpcji i kształtujących ją czynników
  Strony: 31-48
  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Metodologiczne aspekty badania ubóstwa
  Strony: 49-62
  Pobierz
 • Benedykt Niemczynowicz - Metody analizy mikrootoczenia
  Strony: 63-74
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Zasada równości szans na rynku pracy - teoria a praktyka
  Strony: 75-84
  Pobierz
 • Jarosław Poteralski - Absolwent w obliczu współczesnego rynku pracy
  Strony: 85-98
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Wpływ misji i wizji przedsiębiorstwa na Balanced Scorecard
  Strony: 99-112
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Skuteczność rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie
  Strony: 113-124
  Pobierz
 • Grażyna Maniak - Polityka personalna firmy - strategia funkcjonalna czy uwarunkowanie strategii rozwoju
  Strony: 125-138
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Metody pomiaru i zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
  Strony: 139-156
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Próbny okres pracy jako narzędzie weryfikacji jakości stanu kapitału ludzkiego kandydatów
  Strony: 157-167
  Pobierz
 • Streszczenia

  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432