Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Konsumpcja i zachowanie konsumpcyjne w badaniach historycznych i ocenie współczesnych
  Strony: 5-21
  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Historyczne i współczesne spojrzenie na zjawisko ubóstwa
  Strony: 23-38
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Instrumenty ekonomiczne i ich wpływ na proekologiczne zachowanie przedsiębiorstw
  Strony: 39-52
  Pobierz
 • Marek Czajkowski - Ekonomiczna efektywność rynku w teorii i praktyce
  Strony: 53-66
  Pobierz
 • Grażyna Maniak - Istota i tworzenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty
  Strony: 67-82
  Pobierz
 • Benedykt Niemczynowicz - Strategia przywództwa kosztowego przedsiębiorstwa
  Strony: 83-94
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań
  Strony: 95-116
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Kształcenie ustawiczne - jego miejsce w tworzeniu nowego wizerunku rynku pracy
  Strony: 117-131
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce
  Strony: 133-144
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa - Mobilność kwalifikacyjna i przestrzenna studentów
  Strony: 145-154
  Pobierz
 • Jarosław Poteralski - Przedsiębiorczość studentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych
  Strony: 155-171
  Pobierz
 • Danuta Kopycińska - Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej
  Strony: 173-185
  Pobierz
 • Streszczenia

  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432