Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Grażyna Maniak - Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary
  Strony: 5-19
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki, Marta Młokosiewicz - Inwestycje w kapitał ludzki a sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
  Strony: 21-34
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Świadomość polskich konsumentów po piętnastu latach transformacji gospodarki
  Strony: 35-52
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Godność pracownika - teoria a rzeczywistość
  Strony: 53-69
  Pobierz
 • Danuta Kopycińska - Etyka biznesu w opinii elity ekonomistów
  Strony: 71-81
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Czas pracy kobiet i mężczyzn - czy kobiety krócej pracują niż mężczyźni
  Strony: 83-93
  Pobierz
 • Tomasz Bernat, Marek Kunasz - Realia gospodarcze a podstawy przedsiębiorcze studentów
  Strony: 95-109
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski - Sytuacja absolwentów na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów uczelni wyższych - stan rzeczywisty i unormowania prawne
  Strony: 111-126
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Skuteczność polskiej polityki ekologicznej
  Strony: 127-140
  Pobierz
 • Barbara Kryk - Etyka środowiskowa a potrzeby ekologiczne konsumentów
  Strony: 141-158
  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Rola aktywności społecznej w kształtowaniu lokalnego dobrobytu
  Strony: 159-168
  Pobierz
 • Marek Czajkowski - Przyczyny niedoskonałości i zawodności rynku
  Strony: 169-180
  Pobierz
 • Małgorzata Gawrycka - Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2002 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  Strony: 181-190
  Pobierz
 • Streszczenia

  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432