Economics & Competition Policy Vol. 2, No. 2, Entrepreneurship in economy

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Sylwia Bąkowska - Creative class - new challenge in XXI century
  Strony: 7-14
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Entrepreunership and personnel's qualification as components of human capital
  Strony: 15-24
  Pobierz
 • Dainora Grundey, Bernardas Toluba, Juste Brukiene - Country image as a marketing tool for fostering innovation and entrepreneurship
  Strony: 25-42
  Pobierz
 • Tomasz Bernat - European funds as a support of entrepreneurship - polish example
  Strony: 43-52
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Use of the internet in formal and informal education in Poland and the EU in fighting the unemployment
  Strony: 53-59
  Pobierz
 • Dainora Grundey - Baltic entrepreneurship: implications for labour market and business innovation 60-79
  Strony: 60-79
  Pobierz
 • Renata Nowak Lewandowska, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Entrepreneurship development in Poland in the period of economy transformations
  Strony: 80-95
  Pobierz
 • Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa - Polish agriculture in transformation period and entrepreuneurship among rural community
  Strony: 96-105
  Pobierz
 • Ewelina Skowron - Comparative analysis of state agencies supporting entrepreneurship on the example of small business administration (sba) and the Polish Agency for Enterprise Development (PAED)
  Strony: 106-114
  Pobierz
 • Grażyna Maniak - Basic dilemmas of polish labour market
  Strony: 115-126
  Pobierz
 • Wiesława Bogusławska - Causes of unemployment and a problem of its reduction in Poland in 1997 - 2004
  Strony: 127-134
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa, Marek Kunasz - Entrepreneurship among young people - results of the research
  Strony: 135-145
  Pobierz
 • Jarosław Poteralski - Graduate unemployment - case of Poland and the West Pomerania region
  Strony: 146-157
  Pobierz
 • Matthias Knuth - Self-employment and the labour market in Germany
  Strony: 158-166
  Pobierz
 • Yuriy Bilan - The ukrainian labor market: general social and economic dimension
  Strony: 167-172
  Pobierz
 • Simone Strauf, Roland Scherer - Cluster and clusterstrategy in Switzerland
  Strony: 173-186
  Pobierz
 • Gernot Muhge - Supporting entrepreneurship in the Ruhr District. the approach of start2grow in Dortmund
  Strony: 187-192
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432