Economics & Competition Policy Vol. 3 No. 7, Flexibility of Labour Market

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Dainora Grundey, Migle Sarvutyte - Conceptualizing The Determinants of Labour Market Flexibility: The EU Perspective
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Temporary Employment in Member States of The EU
  Strony: 18-26
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Part-Time Employment in The European Union Countries
  Strony: 27-35
  Pobierz
 • Mark Smith, Stefan Zagelmeyer - The Management of Working Time and Operating Hours in SMEs in Europe
  Strony: 36-49
  Pobierz
 • Thorsten Kalina - Introducing a Minimum Wage in Germany
  Strony: 50-57
  Pobierz
 • Andrea Korén - Some Important Factors of Wage Trends in Hungary
  Strony: 58-66
  Pobierz
 • Barbara Kryk - Is Flexible Employment Necessary to Apply in Poland?
  Strony: 67-79
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Current Situation in a Polish Labour Market According to The Opinion of Polish Society
  Strony: 80-93
  Pobierz
 • Marek Kunasz - The Model of Measuring The Effectiveness of Investments in The Development of Human and Intellectual Capital of Employees
  Strony: 94-104
  Pobierz
 • Agnieszka Baruk - The Means of Reducing The Divergence Between The Subimages of A Firm As An Employer
  Strony: 105-112
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432