Zachowania rynkowe w teorii i praktyce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Jan Kultys - Rozdział 1. Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz - Rozdział 2. Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
  Strony: 18-29
  Pobierz
 • Aleksandra Gaweł - Rozdział 3. Mikroekonomiczna rola przedsiębiorcy
  Strony: 30-39
  Pobierz
 • Tomasz Kątowski - Rozdział 4. Przedsiębiorstwo jednoosobowe jako modelowy producent i jako realny podmiot rynkowy
  Strony: 40-49
  Pobierz
 • Waldemar Tyc - Rozdział 5. Optimum ekonomiczno - społeczne rodziny
  Strony: 50-61
  Pobierz
 • Ewa Mazur - Wierzbicka - Rozdział 6. Zarządzanie proekologiczne- ważny czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa
  Strony: 62-69
  Pobierz
 • Urszula Kłosiewicz-Górecka - Rozdział 7. Warunki działania i zachowania rynkowe przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 70-78
  Pobierz
 • Teresa Kamińska, Grzegorz Dzwonnik - Rozdział 8. Skuteczność wybranych składników potencjału konkurencyjności w budowie przewagi nad rywalami
  Strony: 79-88
  Pobierz
 • Marcin Brycz - Rozdział 9. Dyskusja nad neo-keynesowską krzywą Phillipsa - wnioski dla Polski
  Strony: 89-97
  Pobierz
 • Joanna Stefaniak - Rozdział 10. Rola usług w gospodarce
  Strony: 98-107
  Pobierz
 • Ewa Zeman-Miszewska - Rozdział 11. Wpływ samorządów lokalnych na zachowania rynkowe przedsiębiorstw
  Strony: 108-114
  Pobierz
 • Bożena Słomińska - Rozdział 12. Przedsiębiorczość na poziomie gmin jako przejaw realizacji europejskiej polityki spójności
  Strony: 115-125
  Pobierz
 • Izabella Steinerowska-Streb - Rozdział 13. Przedsiębiorstwa franchisingowe na rynku polskim - wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 126-135
  Pobierz
 • Iwona Salejko-Szyszczak - Rozdział 14. Funkcjonalność konfliktów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce
  Strony: 136-146
  Pobierz
 • Agnieszka Borowska - Rozdział 15. Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce
  Strony: 147-154
  Pobierz
 • Rafał Wisła - Rozdział 16. Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych
  Strony: 155-164
  Pobierz
 • Leszek Czerwonka - Rozdział 17. Analiza skutków połączeń hurtowni farmaceutycznych w Polsce w świetle wybranych modeli dobrobytu społecznego
  Strony: 165-175
  Pobierz
 • Agata Krycia - Chomińska - Rozdział 18. Nieumyślne psucie wizerunku
  Strony: 176-184
  Pobierz
 • Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak - Rozdział 19. Zmiany poziomu, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w Polsce
  Strony: 185-195
  Pobierz
 • Rafał Nagaj - Rozdział 20. Hossa na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych a decyzje dotyczące oszczędności gospodarstw domowych
  Strony: 196-205
  Pobierz
 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Magdalena Palmer - Rozdział 21. Postawy gospodarstw domowych względem nieruchomości mieszkalnych
  Strony: 206-214
  Pobierz
 • Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga - Rozdział 22. Korzystanie z kart kredytowych a wydatki gospodarstw domowych
  Strony: 215-226
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432