Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Adam Giegiel - Rozdział 1. Elastyczność rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wybranych krajach OECD
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Marta Sordyl - Rozdział 2. Regulacje rynku pracy a wzrost gospodarczy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej
  Strony: 18-26
  Pobierz
 • Jakub Piecuch - Rozdział 3. Zmiany na rynkach pracy w regionach państw Półwyspu Iberyjskiego
  Strony: 27-37
  Pobierz
 • Michał Moszyński - Rozdział 4. Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej - szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy?
  Strony: 38-48
  Pobierz
 • Małgorzata Kokocińska, Marcin Puziak - Rozdział 5. Związki bezrobocia i inflacji w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych w Polsce i UE-12
  Strony: 49-61
  Pobierz
 • Magdalena Knapińska - Rozdział 6. Zmiany poziomu bezrobocia w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
  Strony: 62-69
  Pobierz
 • Bogusława Puzio-Wacławik - Rozdział 7. Przeobrażenia trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce, na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej
  Strony: 70-79
  Pobierz
 • Janusz Rosiek - Rozdział 8. Procesy migracyjne w Unii Europejskiej a funkcjonowanie rynku pracy w Polsce
  Strony: 80-89
  Pobierz
 • Katarzyna Stieger - Rozdział 9. Pozapłacowe koszty pracy w kontekście funkcjonowania niemieckiego i polskiego rynku pracy
  Strony: 90-100
  Pobierz
 • Czesława Pilarska - Rozdział 10. Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce
  Strony: 101-113
  Pobierz
 • Tomasz Grabia - Rozdział 11. Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji w świetle różnych wariantów krzywej Phillipsa
  Strony: 114-129
  Pobierz
 • Grażyna Węgrzyn - Rozdział 12. Innowacyjność polskiej gospodarki a sytuacja na rynku pracy
  Strony: 130-139
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Rozdział 13. Kształcenie ustawiczne jako podstawa wzrostu konkurencyjności zasobów pracy w Polsce
  Strony: 140-150
  Pobierz
 • Marianna Księżyk - Rozdział 14. Wzrost wynagrodzeń w Polsce warunkiem wzrostu zagregowanego popytu na dobra i osiągania wzrostu gospodarczego
  Strony: 151-163
  Pobierz
 • Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka - Rozdział 15. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zatrudnienie
  Strony: 164-172
  Pobierz
 • Bożena Karwat-Woźniak, Paweł Chmieliński - Rozdział 16. Zasoby pracy i ich wykorzystanie w sektorze rolnictwa indywidualnego w Polsce
  Strony: 173-185
  Pobierz
 • Jan Wołoszyn, Marcin Ratajczak - Rozdział 17. Kapitał ludontekście przemian na wiejskim rynku pracy w Polsce
  Strony: 186-194
  Pobierz
 • Lidia Domańska - Rozdział 18. Uwarunkowania aktywizacji zawodowej bezrobotnych w obszarach wiejskich
  Strony: 195-204
  Pobierz
 • Dagmara K. Zuzek - Rozdział 19. Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (z uwzględnieniem przykładu woj. małopolskiego)
  Strony: 205-211
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński - Rozdział 20. Menedżerów - na polskim i wielkopolskim rynku pracy - portret własny
  Strony: 212-227
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa - Rozdział 21. Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań
  Strony: 228-236
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432