Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Paweł Kawa - Rozdział 1. Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Rozdział 2. Prekursorzy myśli ekonomicznej w kwestii kształcenia i kwalifikacji
  Strony: 18-26
  Pobierz
 • Andrzej Matysiak - Rozdział 3. Instytucje nowej gospodarki
  Strony: 27-36
  Pobierz
 • Katarzyna Kuźniar - Rozdział 4. Rola państwa w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy
  Strony: 37-45
  Pobierz
 • Monika Krakowiak - Rozdział 5. Gospodarka oparta na wiedzy - perspektywa mezoekonomiczna
  Strony: 46-54
  Pobierz
 • Monika Stelmaszczyk - Rozdział 6. Społeczeństwo budowane na wiedzy istotą współczesnych organizacji
  Strony: 55-64
  Pobierz
 • Irena Figurska - Rozdział 7. Rozwijanie wiedzy pracowników w organizacji w teorii i praktyce
  Strony: 65-73
  Pobierz
 • Maria Fic - Rozdział 8. Wspieranie międzynarodowego uczenia się od siebie - rola klastrów i regionów wiedzy
  Strony: 74-85
  Pobierz
 • Robert Kruszewski - Rozdział 9. Dynamika modelu wzrostu gospodarczego z endogenicznym wzrostem wiedzy i zmiennymi oszczędnościami
  Strony: 86-93
  Pobierz
 • Elżbieta Soszyńska - Rozdział 10. Kapitał ludzki w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy w krajach Europy centralno-wschodniej a konwergencja realna w ramach Unii Europejskiej
  Strony: 94-105
  Pobierz
 • Ryszarda Bolonek - Rozdział 11. O zasadności synchronizacji podażowej strony gospodarki polskiej z rozwojem kapitału ludzkiego i intelektualnego
  Strony: 106-115
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 12. Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego
  Strony: 116-126
  Pobierz
 • Sławomir Olgierd Czetwertyński - Rozdział 13. Wpływ rewolucji informacyjnej na model popytu sieci globalnej
  Strony: 127-136
  Pobierz
 • Iwona Anna Janowska - Rozdział 14. Kapitał ludzki a struktura sektora usług
  Strony: 137-149
  Pobierz
 • Agnieszka Grzybowska - Rozdział 15. Kapitał ludzki a rozwój sektora bankowego w Polsce
  Strony: 150-159
  Pobierz
 • Maria Gagacka - Rozdział 16. Potencjał rozwojowy mikroprzedsiębiorstw na przykładzie subregionu radomskiego
  Strony: 160-171
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432