Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych - materiały konferencyjne

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Tomasz Sobczak - Wybrane szkoły naukowe w polskiej ekonomii XX wieku
  Strony: 7-15
  Pobierz
 • Wanda Sokołowska - Nauczanie ekonomii w XXI wieku - kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą ekonomiczną (economic literacy)
  Strony: 16-27
  Pobierz
 • Agnieszka Gierczycka - Bednarek - Konwergencja czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej
  Strony: 28-37
  Pobierz
 • Zbigniew Stańczyk - Próba oceny wyników badań nad kapitałem społecznym
  Strony: 38-44
  Pobierz
 • Michał Kruszka - Międzynarodowy pomiar innowacyjności gospodarek
  Strony: 45-57
  Pobierz
 • Anna Blajer-Gołębiewska - Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier
  Strony: 58-67
  Pobierz
 • Józef Frąś, Marek Siwkowski - Systemowe podejście do jakości w przedsiębiorstwie
  Strony: 68-77
  Pobierz
 • Tomasz Sierotowicz - Kultura dzielenia się wiedzą w innowacyjnej organizacji
  Strony: 78-88
  Pobierz
 • Elżbieta Pohulak-Żołędowska - Informacja jako dobro rynkowe
  Strony: 89-98
  Pobierz
 • Monika Kłos - Przyszłość outsourcingu typu offshore, jako narzędzie zarządzania strategicznego
  Strony: 99-109
  Pobierz
 • Bartosz Dobrosielski - Ekonomika i kompetencje zasobów ludzkich
  Strony: 110-119
  Pobierz
 • Magdalena Dynus - Okres zwrotu jako jedna z metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
  Strony: 120-128
  Pobierz
 • Urszula Grzega - Wpływ wybranych makrouwarunkowań i czynników ekonomicznych na zachowania gospodarstw domowych
  Strony: 129-139
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Dysproporcje społeczne w Polsce w świetle struktury wydatków i dochodów gospodarstw domowych
  Strony: 140-150
  Pobierz
 • Mariusz Nyk - Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce polskiej w latach 2000-2005
  Strony: 151-158
  Pobierz
 • Anetta Zielińska - Etyka środowiskowa a zrównoważone gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych
  Strony: 159-166
  Pobierz
 • Tomasz Krawczyk - Teoria gier a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego w oparciu o alianse z przedsiębiorstwami sektora biotechnologii i bioinformatyki
  Strony: 167-177
  Pobierz
 • Agnieszka Bobrowska, Aleksandra Piasecka - Wykorzystanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej na opolszczyźnie w latach 2005-2006
  Strony: 178-187
  Pobierz
 • Maria Greta - Euroregionalizacja i jej wpływ na lokalny rynek pracy
  Strony: 188-195
  Pobierz
 • A. Peretiatkowicz, Piotr Mojżyłowski - Zmiany na radomskim rynku pracy po 1989 roku i ich konsekwencje społeczne
  Strony: 196-204
  Pobierz
 • MałgorzataGawrycka, Anna Szymczak - Wybrane aspekty zatrudnienia w przemyśle stoczniowym
  Strony: 205-215
  Pobierz
 • Aniela Mikulska - Postawy pracodawców i pracowników wobec konieczności dostosowań do potrzeb rynku pracy (na podstawie badań przemysłu stoczniowego)
  Strony: 216-225
  Pobierz
 • Sebastian Płóciennik - Problemy niemieckiego rynku pracy w perspektywie nowej ekonomii porównawczej
  Strony: 226-239
  Pobierz
 • Agnieszka Niedziela - Konkurencyjność gospodarki tureckiej na tle innych krajów ue
  Strony: 240-250
  Pobierz
 • Adriana Zabłocka - Ocena antykonkurencyjnych efektów fuzji i przejęć w ue na przykładzie przejęcia HVB przez Unicredito Italiano
  Strony: 251-261
  Pobierz
 • Kazimierz Meredyk - Struktura projektu naukowego
  Strony: 262-271
  Pobierz
 • Tomasz Sierotowicz, Katarzyna Wójcik - Systemowy model zarządzania ryzykiem a jakość zarządzania
  Strony: 272-280
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432