Economic choices made in the Polish economy in globalization

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Renata Gabryszak - The limits of competition on the global labour market
  Strony: 7-14
  Pobierz
 • Joanna Rachocka - Socially Responsible Investment In Europe
  Strony: 15-25
  Pobierz
 • Julia Koralun - Bereźnicka - Warsaw Stock Exchange - a Comparative Analysis with Other Stock Exchanges in the World
  Strony: 26-35
  Pobierz
 • Artur Więznowski - Credit for Polish private sector and government-comparative analysis for Poland and selected EU countries
  Strony: 36-46
  Pobierz
 • Krzysztof Janasz - Sources of financing of innovative business ventures in the Polish economy
  Strony: 47-54
  Pobierz
 • Agnieszka Wrzochalska - Social and Economic Changes in Rural Areas in the First Years of EU Membership
  Strony: 55-64
  Pobierz
 • Teresa Bal-Woźniak - Axological Basis of Networks Functioning as a Cluster in the Context of Individual Innovative Competences
  Strony: 65-75
  Pobierz
 • Paweł Kuśmierczyk - Does Higher price indicate higher quality? Review of some experimental findings
  Strony: 76-82
  Pobierz
 • Wojciech Downar, Małgorzata Porada - Rochoń - Stakeholder approach in company’s restructuring decisions
  Strony: 83-92
  Pobierz
 • Rafał Kasperowicz - Leading Indicators of Industrial Electricity Demand
  Strony: 93-102
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432