Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430, Prace Katedry Mikroekonomii nr 11, Problemy gospodarowania

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska - Zmiany w zasobach pracy w Polsce w latach 1990-2003 a konkurencyjność gospodarki
  Strony: 5-36

 • Marek Czajkowski - Zatrudnienie i wydajność pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
  Strony: 37-46

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa - Warunki życia polskich gospodarstw domowych w świetle zmian na rynku pracy
  Strony: 47-70

 • Patrycja Zwiech - Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej
  Strony: 71-88

 • Wojciech Jarecki - Zdyskontowane wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia a wybór kierunku studiów
  Strony: 89-104

 • Benedykt Niemczynowicz - koncepcje cyklu życia przedsiębiorstwa
  Strony: 105-114

 • Barbara Kryk - Potrzeby a wiedza ekologiczna konsumentów
  Strony: 115-126

 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Finansowanie ochrony środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Strony: 127-142

 • Marek Kunasz - Techniki stosowane na etapie realizacji szkolenia. Wyniki badań
  Strony: 143-158

 • Marta Młokosiewicz - Kwestia kapitału społecznego a rozwiązywanie problemu ubóstwa w Polsce
  Strony: 159-172

 • Tomasz Bernat - Koncentracja rynkowa a bariery wejścia na rynek na przykładzie rynku telekomunikacji mobilnej w Polsce
  Strony: 173-188

 • Dainora Grundey - Interdisciplinary consumer research: delineating values, motives and emotions in consumer behaviour
  Strony: 189-211

 • Streszczenia

  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432