Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne)

Redaktor naukowy: Grażyna Maniak

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska - Wpływ informacji na zachowania podmiotów na rynku akcji
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Marcin Brycz - Pięćdziesiąt lat krzywej Philipsa
  Strony: 18-29
  Pobierz
 • Renata Gabryszak - Zarządzanie zasobami siły roboczej osób starszych w Polsce i Unii Europejskiej
  Strony: 30-39
  Pobierz
 • Adam Giegiel - Deprecjacja kapitału ludzkiego a efekty histerezy bezrobocia w Polsce
  Strony: 40-51
  Pobierz
 • Beata Granosik, Agnieszka Jakubowska - Postawy i oczekiwania osób bezrobotnych dotyczące potrzeb szkoleniowych powiatu koszalińskiego
  Strony: 52-63
  Pobierz
 • Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski - Zmiany w spójności gospodarczej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw i regionów Europy Środkowowschodniej
  Strony: 64-77
  Pobierz
 • Piotr Klimczyk - Analiza zmian struktury zatrudnienia w przemyśle polskim w latach 1995-2005
  Strony: 78-88
  Pobierz
 • Maria Klonowska-Matynia, Agnieszka Lisowska - Rola systemu kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w procesie realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
  Strony: 89-99
  Pobierz
 • Magdalena Knapińska - Swobodny przepływ pracowników na obszarze Unii Europejskiej - aspekty teoretyczne i empiryczne
  Strony: 100-106
  Pobierz
 • Jan Kultys - Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji
  Strony: 107-118
  Pobierz
 • Agnieszka Kurczewska - Problemy pomiaru wzrosty małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 119-126
  Pobierz
 • Katarzyna Kuźniar - Kapitał ludzki jako podstawa sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa
  Strony: 127-135
  Pobierz
 • Anna Lemańska-Majdzik - Rola osoby przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej
  Strony: 136-146
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Polskie realia stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu - przeszkody i korzyści
  Strony: 147-159
  Pobierz
 • Magdalena Olczyk - Miejsce Polski w innowacyjnej gospodarce światowej
  Strony: 160-169
  Pobierz
 • Stanisław Piocha, Joanna Dyczkowska - Konkurencyjność przedsiębiorstw Pomorza Środkowego - logistyka dystrybucji
  Strony: 170-177
  Pobierz
 • Barbara Ptaszyńska - Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. Implikacje dla Polski
  Strony: 178-185
  Pobierz
 • Mirosław Raczyński - Implikacje konwergencji w branżach ICT dla polityki regulacyjnej
  Strony: 186-202
  Pobierz
 • Agnieszka Szymacha - Społeczno - gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 - wybrane aspekty teoretyczne
  Strony: 203-212
  Pobierz
 • Agnieszka Tłuczak - Znaczenie cen rolnych w systemie sterowania rolnictwem
  Strony: 213-224
  Pobierz
 • Grażyna Węgrzyn - Zatrudnienie a innowacyjność w sektorze usługowym
  Strony: 225-234
  Pobierz
 • Katarzyna Anna Wójcik - Człowiek i zasoby przedsiębiorstwa a efekt synergii
  Strony: 235-245
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432