Polityka Unii Europejskiej

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Marianna Księżyk - Rozdział 1.Uwarunkowania niezbędne dla realizacji podstawowych celów wspólnoty w krajach Unii Europejskiej
  Strony: 7-15
  Pobierz
 • Stanisław Swadźba - Rozdział 2.Liberalizm i opiekuńczość a sprawność systemów gospodarczych państw w Unii Europejskiej
  Strony: 16-25
  Pobierz
 • Mieczysław Adamowicz - Rozdział 3.Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku
  Strony: 26-35
  Pobierz
 • Tadeusz Sobczyński - Rozdział 4.Zmiany udziału dopłat w dochodach gospodarstw rolniczych UE w latach 1989 - 2005
  Strony: 36-50
  Pobierz
 • Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda - Rozdział 5.Zwiększanie znaczenia aspektu terytorialnego w polityce rozwoju Unii Europejskiej
  Strony: 51-59
  Pobierz
 • Adrian Solek - Rozdział 6.Działania na rzecz poprawy jakości regulacji w Unii Europejskiej
  Strony: 60-68
  Pobierz
 • Piotr Waląg - Rozdział 7.Polityka Unii Europejskiej wobec procesów dezindustrializacji
  Strony: 69-81
  Pobierz
 • Anna Szymczak - Rozdział 8.Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE
  Strony: 82-91
  Pobierz
 • Robert W. Włodarczyk - Rozdział 9.Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy Euro
  Strony: 92-102
  Pobierz
 • Wojciech Kosiedowski - Rozdział 10.Wykształcenie jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego państw Europy Środkowowschodniej na tle Unii Europejskiej
  Strony: 103-112
  Pobierz
 • Maria Piotrowska - Rozdział 11.Czynniki ubóstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  Strony: 113-126
  Pobierz
 • Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis - Rozdział 12.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom inwestycji krajowych w państwach Europy Środkowowschodniej
  Strony: 127-140
  Pobierz
 • Janusz Rosiek - Rozdział 13.Bariery rozwojowe polskiego eksportu do Unii Europejskiej a możliwości ograniczania ich negatywnych konsekwencji
  Strony: 141-151
  Pobierz
 • Lech Keller-Krawczyk - Rozdział 14.Czynniki poprawy konkurencyjności Unii europejskiej wobec Chin, Japonii i USA
  Strony: 152-165
  Pobierz
 • Paweł Młodkowski - Rozdział 15.Mikropodstawy w modelowaniu integracji walutowej
  Strony: 166-176
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432