Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2009

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Ryszarda Bolonek - Rozdział 1. Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności gospodarczych poprzez inwestycje w kapitał ludzki
  Strony: 7-20
  Pobierz
 • Iwona Pawlas - Rozdział 2. Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych
  Strony: 21-31
  Pobierz
 • Gabriela Wronowska - Rozdział 3. Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
  Strony: 32-45
  Pobierz
 • Elżbieta Kryńska - Rozdział 4. Determinanty kształcenia zasobów pracy
  Strony: 46-57
  Pobierz
 • Andrzej Rączaszek - Rozdział 5. Przemiany w kształceniu na poziomie wyższym jako uwarunkowania rozwoju gospodarczego
  Strony: 58-67
  Pobierz
 • Tomasz Sowiński - Rozdział 6. Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań jakości kapitału ludzkiego
  Strony: 68-80
  Pobierz
 • Teresa Miś - Rozdział 7. Związki wykształcenia z aktywnością zawodową na wsi
  Strony: 81-92
  Pobierz
 • Agnieszka Borowska - Rozdział 8. Leader przykładem aktywnego zaangażowania kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce
  Strony: 93-104
  Pobierz
 • Sylwia Talar - Rozdział 9. Stopień wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim przemyśle przetwórczym
  Strony: 105-115
  Pobierz
 • Irena Figurska - Rozdział 10. Kapitał ludzki w teoriach rynku pracy
  Strony: 116-125
  Pobierz
 • Anna Szymczak - Rozdział 11. Efektywność czynnika pracy w wybranych sektorach gospodarki narodowej
  Strony: 126-138
  Pobierz
 • Urszula Kłosiewicz-Górecka - Rozdział 12. Wpływ przekształceń organizacyjno-technicznych w handlu na rynek pracy
  Strony: 139-150
  Pobierz
 • Michał Ferdzyn - Rozdział 13. Partnerstwo szansą na rozwój kapitału ludzkiego - projekt "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy"
  Strony: 151-162
  Pobierz
 • Monika Stelmaszczyk - Rozdział 14. Sieci wzajemnych relacji grupowych uczestników organizacji miejskiej kluczową składową kapitału społecznego
  Strony: 163-172
  Pobierz
 • Piotr Górski - Rozdział 15. Kompetencje zawodowe i wzorce profesjonalizmu zarządzania oraz ich znaczenie dla współpracy szkolnictwa wyższego z pracodawcami
  Strony: 173-180
  Pobierz
 • Waldemar Walczak - Rozdział 16. Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy
  Strony: 181-193
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432