Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Urszula Zagóra-Jonszta - Rozdział 1.Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa
  Strony: 7-15
  Pobierz
 • Tomasz Sobczak - Rozdział 2.Poglądy ekonomiczne Stanisława Grabskiego i Stanisława Głąbińskiego w kwestii interwencjonizmu państwa
  Strony: 16-20
  Pobierz
 • Andrzej Matysiak - Rozdział 3.Neoliberalny system gospodarczy
  Strony: 21-29
  Pobierz
 • Maciej Miszewski - Rozdział 4.Państwo jako podmiot kształtujący ład społeczno - ekonomiczny
  Strony: 30-39
  Pobierz
 • Michał Gabriel Woźniak - Rozdział 5.Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
  Strony: 40-54
  Pobierz
 • Dorota Kuder - Rozdział 6.Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym
  Strony: 55-64
  Pobierz
 • Marian Noga - Rozdział 7.Inflacja a wzrost gospodarczy - ujęcie teoretyczne i zastosowania w polityce makroekonomicznej
  Strony: 65-72
  Pobierz
 • Robert Kruszewski - Rozdział 8.Polityka fiskalna a optymalne stopy oszczędności w modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności
  Strony: 73-84
  Pobierz
 • Andrzej Adamczyk - Rozdział 9.Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce
  Strony: 85-95
  Pobierz
 • Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk - Rozdział 10.Współzależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a wielkością wsparcia sektora rolnego
  Strony: 96-103
  Pobierz
 • Ryszard Barczyk - Rozdział 11.Polityka dochodów i jej rola w kształtowaniu procesów inflacyjnych w Polsce
  Strony: 104-115
  Pobierz
 • Marian Drymluch, Bartosz Chorkowy - Rozdział 12.Próba oceny oddziaływania banku centralnego na zachowanie gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2007
  Strony: 116-128
  Pobierz
 • Piotr Szkudlarek - Rozdział 13.Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
  Strony: 129-139
  Pobierz
 • Czesława Pilarska - Rozdział 14.Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
  Strony: 140-154
  Pobierz
 • Agnieszka Bobrowska, Aleksandra Piasecka - Rozdział 15.Zakres ingerencji państwa w II filar systemu emerytalnego
  Strony: 155-165
  Pobierz
 • Michał Moszyński - Rozdział 16.Pomoc publiczna w procesach restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego
  Strony: 166-176
  Pobierz
 • Małgorzata Zielenkiewicz - Rozdział 17.Regulator publiczny w przeciwdziałaniu niedoskonałością mechanizmu rynkowego na przykładzie rynku transportu kolejowego
  Strony: 177-189
  Pobierz
 • Grażyna Wolska - Rozdział 18.Państwo jako istotny podmiot kształtujący strukturę polskiego rynku usług pocztowych
  Strony: 190-199
  Pobierz
 • Danuta Miłaszewicz - Rozdział 19.Instrumenty finansowego wspierania przez państwo działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw - analiza porównawcza
  Strony: 200-210
  Pobierz
 • Aleksandra Koźlak - Rozdział 20.Możliwości poprawy innowacyjności regionów w Polsce w wyniku realizacji polityki regionalnej
  Strony: 211-222
  Pobierz
 • Małgorzata Gawrycka - Rozdział 21.Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim
  Strony: 223-231
  Pobierz
 • Grzegorz Bywalec - Rozdział 22.Kierunki i efekty reform gospodarczych w Indiach
  Strony: 232-239
  Pobierz
 • Marta Sordyl - Rozdział 23.Aktywna polityka rynku pracy w krajach Ameryki Łacińskiej
  Strony: 240-250
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432