Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

  • Urszula Zagóra-Jonszta - Rozdział 1.Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa
    Strony: 7-15
    Pobierz
  • Tomasz Sobczak - Rozdział 2.Poglądy ekonomiczne Stanisława Grabskiego i Stanisława Głąbińskiego w kwestii interwencjonizmu państwa
    Strony: 16-20
    Pobierz
  • Andrzej Matysiak - Rozdział 3.Neoliberalny system gospodarczy
    Strony: 21-29
    Pobierz
  • Maciej Miszewski - Rozdział 4.Państwo jako podmiot kształtujący ład społeczno - ekonomiczny
    Strony: 30-39
    Pobierz
  • Michał Gabriel Woźniak - Rozdział 5.Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
    Strony: 40-54
    Pobierz
  • Dorota Kuder - Rozdział 6.Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym
    Strony: 55-64
    Pobierz
  • Marian Noga - Rozdział 7.Inflacja a wzrost gospodarczy - ujęcie teoretyczne i zastosowania w polityce makroekonomicznej
    Strony: 65-72
    Pobierz
  • Robert Kruszewski - Rozdział 8.Polityka fiskalna a optymalne stopy oszczędności w modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności
    Strony: 73-84
    Pobierz
  • Andrzej Adamczyk - Rozdział 9.Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce
    Strony: 85-95
    Pobierz
  • Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk - Rozdział 10.Współzależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a wielkością wsparcia sektora rolnego
    Strony: 96-103
    Pobierz
  • Ryszard Barczyk - Rozdział 11.Polityka dochodów i jej rola w kształtowaniu procesów inflacyjnych w Polsce
    Strony: 104-115
    Pobierz
  • Marian Drymluch, Bartosz Chorkowy - Rozdział 12.Próba oceny oddziaływania banku centralnego na zachowanie gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2007
    Strony: 116-128
    Pobierz
  • Piotr Szkudlarek - Rozdział 13.Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej państwa
    Strony: 129-139
    Pobierz
  • Czesława Pilarska - Rozdział 14.Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
    Strony: 140-154
    Pobierz
  • Agnieszka Bobrowska, Aleksandra Piasecka - Rozdział 15.Zakres ingerencji państwa w II filar systemu emerytalnego
    Strony: 155-165
    Pobierz
  • Michał Moszyński - Rozdział 16.Pomoc publiczna w procesach restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego
    Strony: 166-176
    Pobierz
  • Małgorzata Zielenkiewicz - Rozdział 17.Regulator publiczny w przeciwdziałaniu niedoskonałością mechanizmu rynkowego na przykładzie rynku transportu kolejowego
    Strony: 177-189
    Pobierz
  • Grażyna Wolska - Rozdział 18.Państwo jako istotny podmiot kształtujący strukturę polskiego rynku usług pocztowych
    Strony: 190-199
    Pobierz
  • Danuta Miłaszewicz - Rozdział 19.Instrumenty finansowego wspierania przez państwo działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw - analiza porównawcza
    Strony: 200-210
    Pobierz
  • Aleksandra Koźlak - Rozdział 20.Możliwości poprawy innowacyjności regionów w Polsce w wyniku realizacji polityki regionalnej
    Strony: 211-222
    Pobierz
  • Małgorzata Gawrycka - Rozdział 21.Zmiany na rynku pracy w świetle wyników badań przeprowadzonych w województwie pomorskim
    Strony: 223-231
    Pobierz
  • Grzegorz Bywalec - Rozdział 22.Kierunki i efekty reform gospodarczych w Indiach
    Strony: 232-239
    Pobierz
  • Marta Sordyl - Rozdział 23.Aktywna polityka rynku pracy w krajach Ameryki Łacińskiej
    Strony: 240-250
    Pobierz

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432