Konkurencyjnoć podmiotów rynkowych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Elżbieta Zalesko - Rozdział 1.Kapitał zagraniczny a innowacyjność przedsiębiorstw
  Strony: 7-16
  Pobierz
 • Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis - Rozdział 2.Działalność innowacyjna i zmiany technologii w polskim przemyśle przetwórczym
  Strony: 17-27
  Pobierz
 • Weronika Wojtowicz, Katarzyna Korzyńska - Rozdział 3.Analiza wpływu czynników środowiska zewnętrznego na konkurencyjność przedsiębiorstwa
  Strony: 28-34
  Pobierz
 • Piotr Tomski - Rozdział 4.Stratyfikacja współdziałania gospodarczego w ujęciu praktycznym
  Strony: 35-43
  Pobierz
 • Stanisław Piocha, Kamila Radlińska - Rozdział 5.Skala a konkurencyjność w polskim sektorze bankowym w latach 1999-2005
  Strony: 44-53
  Pobierz
 • Bartosz Chorkowy, Marian Drymluch - Rozdział 6.Wielowymiarowa analiza porównawcza banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Strony: 54-64
  Pobierz
 • Sławomir Czetwertyński - Rozdział 7.Dot.com na rynkach finansowych gospodarki sieciowej
  Strony: 65-74
  Pobierz
 • Katarzyna Glinka - Rozdział 8.Wybrane aspekty spekulacyjnego wzrostu cen aktywów finansowych w ujęciu behawioralnym
  Strony: 75-84
  Pobierz
 • Leszek Czerwonka - Rozdział 9.Matematyczne modele fuzji jako narzędzie analizy stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia połączeń przedsiębiorstw
  Strony: 85-94
  Pobierz
 • Iwona Salejko-Szyszczak - Rozdział 10.Podmioty i przyczyny konfliktów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce
  Strony: 95-104
  Pobierz
 • Marcin Brol - Rozdział 11.Zachowania korupcyjne w sektorze prywatnym
  Strony: 105-113
  Pobierz
 • Aleksandra Dudek - Rozdział 12.Analiza współzależności kursów akcji spółek branży cukrowniczej
  Strony: 114-124
  Pobierz
 • Ryszard Kata - Rozdział 13.Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych
  Strony: 125-136
  Pobierz
 • Izabela Bludnik, Joanna Rachocka - Rozdział 14.Racjonalność decyzji konsumenta w keynesowskim modelu rynku stałych nabywców A.M. Okuna
  Strony: 137-145
  Pobierz
 • Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak - Rozdział 15.Przemiany struktury konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce - analiza ekonometryczna
  Strony: 146-157
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Rozdział 16.Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce
  Strony: 158-171
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432