Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Irena Figurska - Rozdział 1.Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu wiedzą w organizacjach w teorii i praktyce
  Strony: 7-15
  Pobierz
 • Teresa Kamińska, Grzegorz Dzwonnik - Rozdział 2.Wykształcenie kadry zarządzającej przedsiębiorstw jako determinanta ich skłonności innowacyjnej
  Strony: 16-29
  Pobierz
 • Monika Stelmaszczyk - Rozdział 3.Zaufanie w kapitale społecznym czynnikiem wspierającym prawidłowe funkcjonowanie organizacji
  Strony: 30-38
  Pobierz
 • Tomasz Sowiński - Rozdział 4.Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy
  Strony: 39-49
  Pobierz
 • Elżbieta Soszyńska - Rozdział 5.Jakość instytucji, kapitał ludzki a dynamika rozwoju gospodarczego
  Strony: 50-63
  Pobierz
 • Anetta Zielińska - Rozdział 6.Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych
  Strony: 64-72
  Pobierz
 • Teresa Miś - Rozdział 7.Rola jakości kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa
  Strony: 73-85
  Pobierz
 • Kazimierz Meredyk - Rozdział 8.Teoria i praktyka jako źródła wiedzy i wnioskowania w badaniach ekonomicznych
  Strony: 86-94
  Pobierz
 • Janusz Marszalec - Rozdział 9.Metody wdrażania konsorcjów naukowo - przemysłowych w Polsce w celu poprawy komercjalizacji wyników badań naukowych
  Strony: 95-102
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek - Rozdział 10.W sprawie przemian w szkolnictwie wyższym i kształcenia ekonomistów
  Strony: 103-111
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Rozdział 11.Badanie indywidualnej rentowności kształcenia - aspekty metodologiczne
  Strony: 112-125
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 12.Potencjał proprzedsiębiorczy studentów i klimat wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej
  Strony: 126-136
  Pobierz
 • Piotr Dzikowski - Rozdział 13.Wybrane kompetencje przywódcze kadry kierowniczej na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim
  Strony: 137-146
  Pobierz
 • Aniela Mikulska - Rozdział 14.Potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw w opinii menedżerów przemysłu stoczniowego
  Strony: 147-158
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432