Economics & Competition Policy Vol. 5 No. 14, Labour Market in EU and in the World

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2009

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Zofia Dach - Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Dainora Grundey - Relashionship between Labour Force and Global Competitiveness Index
  Strony: 18-32
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Employment Rate in the European Union Member States in the Period 1998 - 2007.
  Strony: 33-44
  Pobierz
 • Barbara Kalinowska, Magdalena Knapińska - Review of Chosen Migration Theories
  Strony: 45-54
  Pobierz
 • Magdalena Stawicka - European Union States and Migration of Human Resources
  Strony: 55-65
  Pobierz
 • Anna Skórska - Development of Service Sector - Implications for Employment in the European Union
  Strony: 66-76
  Pobierz
 • Andrea Koren - Supporting and Obstructive Factors of Reconciliation Work and Private Life in Hungary
  Strony: 77-88
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska - Situational Study of Polish Labour Market (2000-2007)
  Strony: 89-104
  Pobierz
 • Karolina Dobosz - Situation of Women on Labour Market in Poland
  Strony: 105-118
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Remuneration of Work as Source of Income Received by Households (Citing the Exemple of Poland).
  Strony: 119-130
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432