Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 470, Prace Katedry Mikroekonomii nr 12, Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Jarosław Korpysa - Wybrane koncepcje teorii przedsiębiorczości
  Strony: 5-18

 • Katarzyna Włodarczyk Śpiewak - Aspekty teoretyczne racjonalności zachowań konsumentów
  Strony: 19-38

 • Marek Kunasz - Proces szkoleniowy w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań
  Strony: 39-52

 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Proekologiczna działalność przedsiębiorstw przemysłu chemicznego na przykładzie Zakładów Chemicznych "Police" S.A.
  Strony: 53-70

 • Grażyna Manak - Elastyczność pracy. Aspekty zjawiska na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy
  Strony: 71-92

 • Renata Nowak-Lewandowska - Edukacja - źródł czy sposób na niedopasowanie popytowo-podażowe na rynku pracy?
  Strony: 93-110

 • Marta Młokosiewicz - Ubóstwo a uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym
  Strony: 111-122

 • Yuriy Bilan, Wojciech Jarecki - Stan i perspektywy rozwoju regionalnego rynku oświaty Polski i Ukrainy
  Strony: 123-132

 • Marek Czajkowski - Kształtowanie się efektywności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2001
  Strony: 133-142

 • Patrycja Zwiech - Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki
  Strony: 143-158

 • Streszczenia

  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432