Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2009

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Adrian Solek, Piotr Klimczyk - Rozdział 1. Czy globalizacja powoduje "równanie w dół"?
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk - Rozdział 2. Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania zmian cen na rynkach rolnych w warunkach globalizacji
  Strony: 18-29
  Pobierz
 • Urszula Szubert-Zarzeczny - Rozdział 3. Kryzysy międzynarodowe XX i XXI w. a cykliczny charakter interwencjonizmu państwowego w państwach triady
  Strony: 30-37
  Pobierz
 • Aneta Kosztowniak - Rozdział 4. Międzynarodowe instytucje finansowe a kryzysy finansowe
  Strony: 38-49
  Pobierz
 • Iwona Anna Janowska, Krzysztof Turowski - Rozdział 5. Inwestycje w działalność B+R a rozwój sektora high-tech
  Strony: 50-64
  Pobierz
 • Zbigniew J. Stańczyk - Rozdział 6. Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji wschodniej - ewolucja dyskusji
  Strony: 65-77
  Pobierz
 • Agnieszka Gierczycka - Bednarek - Rozdział 7. Globalizacja, innowacja i konkurencja w procesie rozwoju regionów unijnych
  Strony: 78-92
  Pobierz
 • Katarzyna Tarnawska, Janusz Rosiek - Rozdział 8. Ewolucja budżetu UE w kontekście wyzwań ekologicznych
  Strony: 93-104
  Pobierz
 • Małgorzata Gawrycka - Rozdział 9. Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy
  Strony: 105-116
  Pobierz
 • Grzegorz Bywalec - Rozdział 10. Rozwój wymiany gospodarczej Indii z Unią Europejską (przesłanki, dynamika i struktura)
  Strony: 117-130
  Pobierz
 • Anna Całek - Rozdział 11. Energia nuklearna a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej
  Strony: 131-141
  Pobierz
 • Katarzyna Czech - Rozdział 12. Infrastruktura instytucjonalna w procesie wspierania działalności innowacyjnej MŚP we Francji - wnioski dla Polski
  Strony: 142-153
  Pobierz
 • Michał Moszyński - Rozdział 13. Niedopasowania na niemieckim rynku pracy w świetle reform Hartza
  Strony: 154-165
  Pobierz
 • Michał Gabriel Woźniak - Rozdział 14. Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska
  Strony: 166-175
  Pobierz
 • Anna Rytko - Rozdział 15. Uwarunkowania wymiany handlowej pomiędzy Polską a UE
  Strony: 176-185
  Pobierz
 • Aleksandra Dudek - Rozdział 16. Wpływ sytuacji na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych na zachowania inwestorów w Polsce - analiza ekonometryczna
  Strony: 186-195
  Pobierz
 • Agata Głogowska-Mikołajczyk - Rozdział 17. Wpływ działań organów państwa na czynniki kształtujące ofertę kredytową banków na przykładzie kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich
  Strony: 196-207
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432