Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2009

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła - Rozdział 1. Rola państwa w gospodarce w dobie kryzysu
  Strony: 7-18
  Pobierz
 • Dorota Kuder - Rozdział 2. Kontrowersje wokół instytucji państwa oraz zakresu i skuteczności interwencji
  Strony: 19-30
  Pobierz
 • Jacek Białek, Adam Oleksiuk - Rozdział 3. Wspieranie rozwoju regionów Unii Europejskiej na przykładzie polskich narodowych strategicznych ram odniesienia 2007-2013
  Strony: 31-42
  Pobierz
 • Ewa Szymanik - Rozdział 4. Działania rządu w zakresie pobudzania konkurencyjności międzynarodowej - przykład Polski
  Strony: 43-54
  Pobierz
 • Jarosław A. Kowalski - Rozdział 5. Komunikacja funduszy europejskich
  Strony: 55-64
  Pobierz
 • Anna Rytko - Rozdział 6. Rola interwencji handlowych w wymianie artykułów żywnościowych pomiędzy Polską a Unią Europejską
  Strony: 65-74
  Pobierz
 • Agnieszka Niedziela - Mielniczek - Rozdział 7. System gospodarczy Turcji w kontekście potencjalnej akcesji do Unii Europejskiej - próba oceny
  Strony: 75-85
  Pobierz
 • Robert Kruszewski - Rozdział 8. Wielostabilność w nieliniowym modelu cyklu koniunkturalnego z oczekiwaniami
  Strony: 86-97
  Pobierz
 • Jacek Białek, Adam Oleksiuk - Rozdział 9. Światowy kryzysu gospodarczy a sektor finansowy w Polsce. Przyczynek do dyskusji
  Strony: 98-109
  Pobierz
 • Lech Keller-Krawczyk - Rozdział 10. Otwarte Fundusze Emerytalne - zabezpieczenie na przyszłość czy piramida finansowa?
  Strony: 110-122
  Pobierz
 • Paweł Drobny - Rozdział 11. Idea uniwersytetu a gospodarka rynkowa
  Strony: 123-131
  Pobierz
 • Weronika Wojtowicz - Rozdział 12. Analiza wpływu wewnętrznych czynników produkcyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstwa
  Strony: 132-142
  Pobierz
 • Anna Turczak - Rozdział 13. O sile i kierunku związku pomiędzy poziomem wynagrodzeń a wydajnością pracy w gospodarce polskiej
  Strony: 143-155
  Pobierz
 • Izabela Kraj-Gabryś - Rozdział 14. Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
  Strony: 156-165
  Pobierz
 • Mariusz Nyk - Rozdział 15. Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce
  Strony: 166-175
  Pobierz
 • Ewa Matuska, Klaus-Peter Dierks - Rozdział 16. Ponad 50 lat doświadczeń dualnego systemu kształcenia zawodowego dla rynku pracy
  Strony: 176-187
  Pobierz
 • Magdalena Knapińska - Rozdział 17. Przepływy pracowników w świetle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy
  Strony: 188-199
  Pobierz
 • Sylwia Machowska-Okrój - Rozdział 18. Kulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
  Strony: 200-212
  Pobierz
 • Magdalena Janiszewska - Rozdział 19. Zarządzanie kompetencjami osób drogą do osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Strony: 213-221
  Pobierz
 • Beata Granosik, Emilia Nadolna - Rozdział 20. Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszalińskim rynku pracy
  Strony: 222-234
  Pobierz
 • Marian Drymluch, Bartosz Chorkowy - Rozdział 21. Próba oceny zachowań gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 235-245
  Pobierz
 • Baha Kalinowska-Sufinowicz - Rozdział 22. Sytuacja rodzinna kobiet w Polsce w latach 1990-2007
  Strony: 246-258
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432