Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2009

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Tomasz Zalega - Rozdział 1. Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach w ujęciu współczesnych ekonomicznych teorii konsumpcji
  Strony: 7-18
  Pobierz
 • Arkadiusz Graczyk - Rozdział 2. Teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta - implikacje dla teorii konsumpcji
  Strony: 19-27
  Pobierz
 • Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska - Rozdział 3. Interpretacja paradoksu Allaisa za pomocą modelu konfiguralnie ważonej użyteczności
  Strony: 28-38
  Pobierz
 • Aleksandra Burgiel - Rozdział 4. Zmiany w konsumpcji i zachowaniach Polaków w świetle założeń hipotezy dochodu relatywnego
  Strony: 39-51
  Pobierz
 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Magdalena Palmer - Rozdział 5. Determinanty zachowań gospodarstw domowych na rynku oszczędności celowych i ogólnych
  Strony: 52-60
  Pobierz
 • Tadeusz Sobczyński - Rozdział 6. Dysonans produktywności i dochodowości pracy w gospodarstwach rolniczych UE jako miara zakłócenia mechanizmu rynkowego
  Strony: 61-77
  Pobierz
 • Izabella Steinerowska-Streb - Rozdział 7. Zmiany w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po integracji z Unią Europejską
  Strony: 78-88
  Pobierz
 • Agata Okupny - Rozdział 8. Konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie działalności innowacyjnej podmiotów sektora MSP
  Strony: 89-100
  Pobierz
 • Katarzyna Kuźniar - Rozdział 9. ródła i metody transferu technologii w sektorze MSP w Polsce
  Strony: 101-110
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Rozdział 10. Znaczenie wiedzy w doskonaleniu proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem
  Strony: 111-123
  Pobierz
 • Małgorzata Porada-Rochoń, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Rozdział 11. Inteligencja organizacji i jej wpływ na długoterminowy wzrost przedsiębiorstwa
  Strony: 124-135
  Pobierz
 • Barbara Matyaszek-Szarek - Rozdział 12. Rola przedsiębiorcy społecznego w rozwoju przedsiębiorstw społecznych
  Strony: 136-145
  Pobierz
 • Jacek Prokop - Rozdział 13. Problem kartelizacji gałęzi o strukturze oligopolistycznej
  Strony: 146-155
  Pobierz
 • Leszek Czerwonka - Rozdział 14. Wzrost wartości przedsiębiorstwa a aktywność w obszarze fuzji i przejęć
  Strony: 156-167
  Pobierz
 • Ewa Zeman-Miszewska - Rozdział 15. Praktyki monopolistyczne na rynkach usług komunalnych
  Strony: 168-173
  Pobierz
 • Agnieszka Kristof - Rozdział 16. Jednoosobowe spółki skarbu państwa a proces przekształceń własnościowych (założenia programowe a diagnoza stanu)
  Strony: 174-185
  Pobierz
 • Bogusława Puzio-Wacławik - Rozdział 17. Krakowskie przedsiębiorstwa wobec elastycznych form zatrudnienia
  Strony: 186-195
  Pobierz
 • Irena Dudzik-Lewicka - Rozdział 18. Przedsiębiorstwa regionu bielsko-bialskiego i ich aktywność na rynkach zagranicznych
  Strony: 196-204
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 19. Aktywność proprzedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy - rezultaty badań
  Strony: 205-215
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432