Psychologia zarządzania

Kierownik Studium: prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska

Dodatkowych informacji udziela:
Sekretariat Katedry Mikroekonomii
ul. Mickiewicza 64 (pok. 432); 71-101 Szczecin
tel. 444 20 91 fax. 444 21 37

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432