Project SES

Inicjator projektu:

 • Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński.

Koordynator merytoryczny: prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska

Komitet Sterujący:

Instytucje partnerskie: (kolejność alfabetyczna)

 • INRYSS, Vilnus University, Litwa. (prof. Dainora Grundey, Migle Sarvutyte),
 • Latvia University, Łotwa (prof. Baiba Savrina, Dzineta Dimante),
 • Kyiv National University of Technologies and Design, Center of Sociological Research, Ukraina (dr Yuriy Bilan),
 • The State University of Higher School of Economics, Russia (Tatiana Karabchuk),
 • West Hungarian University, Węgry (prof. Sujit Chaudhuri, Andrea Korén, Mónika Hoschek, Polgárné).

O badaniach:

 • Międzynarodowe badania przedsiębiorczości SES 2006 zostały przeprowadzone w okresie od maja do listopada 2006 roku na grupie studentów studiów dziennych z 6 krajów Europy środkowo-wschodniej: Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier.
 • Badania stanowiły kontynuację wcześniej realizowanego projektu SES 2003.
 • Zasadniczym celem badań było przeprowadzenie analizy potencjału proprzedsiębiorczego studentów oraz dokonanie oceny klimatu wobec przedsiębiorczości w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej.
 • Celowi zasadniczemu zostały podporządkowane 4 zadania badawcze:
  1. analiza potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów.
  2. analiza barier we wdrażaniu pomysłu na własny biznes.
  3. analiza stopnia skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
  4. ocena działań instytucjonalnych w kontekście kreowania klimatu wobec przedsiębiorczości i postaw proprzedsiębiorczych.

Kontakt z przedstawicielem Zespołu Badawczego:

Pliki z wynikami badań:


Monografie opublikowane w ramach projektów:

Survey of Students Entrepreneurship - Methodological Guide, red. Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. ID: 83 (dostępna)
Dodano: 08.06.08
Tytuł publikacji: Survey of Students Entrepreneurship - Methodological Guide
Redaktor naukowy: Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz
Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008 

Brak wersji elektronicznej!


Przedsiębiorczoć studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy rodkowo-wschodniej, red. Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. ID: 82 (dostępna)
Dodano: 08.06.08
Tytuł publikacji: Przedsiębiorczoć studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy rodkowo-wschodniej
Redaktor naukowy: Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz
Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008 

Brak wersji elektronicznej!


Survey of Students Entrepreneurship - Cross Countries Analysis, red. Tomasz Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. ID: 81 (dostępna)
Dodano: 08.06.08
Tytuł publikacji: Survey of Students Entrepreneurship - Cross Countries Analysis
Redaktor naukowy: Tomasz Bernat
Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008 

Brak wersji elektronicznej!


Students Entrepreneurship in Post-Socialist Countries, red. Jarosław Korpysa Marek Kunasz, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. ID: 80 (dostępna)
Dodano: 08.06.08
Tytuł publikacji: Students Entrepreneurship in Post-Socialist Countries
Redaktor naukowy: Jarosław Korpysa Marek Kunasz
Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2008 

Brak wersji elektronicznej!


Postawy przedsiębiorcze studentów, red. Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Jarosław Poteralski, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2004. ID: 35 (niedostępna)
Dodano: 02.12.05
Tytuł publikacji: Postawy przedsiębiorcze studentów
Redaktor naukowy: Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz, Jarosław Poteralski
Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii US
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2004 

WERSJA ELEKTRONICZNA

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432