List of work packages

Project consist of 5 Work Packages

1 Concepts and present situation

2 Methodological elaboration

3 Fieldwork: Data analysis, hypothesis testing and refinement of the theoretical framework

4 Dissemination

5 Project Management

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432