Basic data

Full Title: Pro-ecological restructuring for job
Acronym: PRORES


7th Framework Programme, People, IRSES

Scientific Panel: SOCIO-ECONOMICS
Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2010-269251
Duration of the project: 48 months

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432