Projekt PRORES

                                   Pro-ecological restructuring for job

Proekologiczna restrukturyzacja dla zatrudnienia.

 

Projekt jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS:  International Research Staff Exchange SchemeCall: FP7-PEOPLE-2010-IRSES

Uczestnicy projektu

 1. Uniwersytet Szczeciński (Koordynator), Polska
 2. Uniwersytet Wileński , Litwa
 3. Państwowy Uniwersytet Przemysłu Przetwórczego, Kijów, Ukraina
 4. Instytut Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Nauk Ukrainy

Termin  realizacji  15.06.2011 – 15.06.2015

Zakładane efekty

Projekt PRORES zakłada wyjazdy stażowe w liczbie 46, w tym

 • 25 wyjazdów na Ukrainę zarówno nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz z Uniwersytetu Wileńskiego 
 • 21 staży w Polsce i na Litwie naukowców z uczelni ukraińskich, biorących udział w projekcie

W ramach projektu zaplanowane są również spotkania naukowe:

 • 18 seminariów dla studentów,
 • 3 warsztaty,
 • 2 konferencje,
 • 16 badań metodą case study
 • 8 publikacji

Kwota finansowania : 670 700 EURO

Tytuł projektu w  języku polskim Proekologiczna restrukturyzacja dla zatrudnienia.

Tytuł projektu w języku angielskim  Pro-ecological restructuring for job.

Projekt jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego: PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS:  International Research Staff Exchange SchemeCall: FP7-PEOPLE-2010-IRSES 

Uczestnicy projektu

 1. Uniwersytet Szczeciński (Koordynator), Polska
 2. Uniwersytet Wileński , Litwa
 3. Państwowy Uniwersytet Przemysłu Przetwórczego, Kijów, Ukraina
 4. Instytut Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Nauk Ukrainy

Termin  realizacji  15.06.2011 – 15.06.2015

Zakładane efekty

Projekt PRORES zakłada wyjazdy stażowe w liczbie 46, w tym

·         25 wyjazdów na Ukrainę zarówno nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz z Uniwersytetu wileńskiego 

·         21 staży w Polsce i na Litwie naukowców z uczelni ukraińskich, biorących udział w projekcie

W ramach projektu zaplanowane są również spotkania naukowe:

·         18 seminariów dla studentów,

·         3 warsztaty,

·         2 konferencje,

·         16 badań metodą case study

·         8 publikacji

Kwota finansowania : 670 700 EURO

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432