Projekt CS

 

Tytuł projektu : Podniesienie jakości i efektywności kształcenia akademickiego poprzez implikację nowoczesnych metod nauczania oparty na dobrych praktykach

Projekt realizowany w ramach  Swiss National Science Foundation (SNSF): Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES 2009-2012): Institutional Partnership

Koorydnator : Uniwerystet  St. Gallen (USG)

Partnerzy projektu:

Uniwersytet szczeciński - Katedra Mikroekonomii (US)

Państwowy Uniwersytet Przemysłu Przetwórczego, Kijów, Ukraina( NUFT)

Spodziewane efekty

 • organizacja warsztatów i seminariów z udziałem naukowców z  USG US, oraz NUFT dotyczących m.in. przygotowania zajęć,  metodyki prowadzenia zajęć, sposobu oceny studentów
 • tutoring polegający na przekazywaniu przez naukowców z USG, NUFT oraz US  doświadczeń w zakresie kształcenia studentów
 • organizacja letniej szkoły  z udziałem studentów z Szwajcarii, Ukrainy oraz Polski w celu wypracowania wspólnych narzędzi aktywizujących uczniów
 • opracowanie poradników metodologicznych do nauki przedmiotów ekonomicznych
 • udostępnienie wzorców nowoczesnych metod kształcenia studentów i zaimplementowanie ich w uczelniach na NUFT i w US.
 • opracowanie strategicznej mapy implementacji praktyki do treści nauczania przedmiotów ekonomicznych w NUFT oraz US
 • zastosowanie metodologii wdrażania wyników badań naukowych prowadzonych na uczelni do programów nauczania
czas realizacji 1.09.2011 - 31.12.2013

 

kowta finansowania : 149 500 CHF

   

  Newsletter

  Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432