Program Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI 1:

Turbulentne otoczenie przedsiębiorstwa - w dobie globalizacji

8:30-8:45 Otwarcie Konferencji - prof. Tomasz Bernat

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Polska

8:45 -10:15 Sesja I (sala 415)

Moderator: prof. Rodica Zaharia 

Bucharest University of Economic Studies, Romania

10:15-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:55 Sesja II (sala 415)

Moderator: dr Jarosław Korpysa

Uniwersytet Szczeciński, Polska

11:55 Podsumowanie Konferencji

Moderator: dr Aleksandra Gąsior

Uniwersytet Szczeciński, Polska

Lunch

Szczegółowy program Konferencji

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432