Komitet Organizacyjny

dr Jarosław Korpysa, Koordynator Konferencji - Katedra Mikroekonomii, Instytut Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Polska

mgr Marta Łakomy-Zinowik - Katedra Mikroekonomii, Instytut Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Polska

mgr Agnieszka Łopatka - Katedra Mikroekonomii, Instytut Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432