Organizacja konferencji

Aktualnie Kartedra Mikroekonomii organizuje lub współorganizuje wiele konferencji i spotkań naukowych. Do najwazniejszych należą:

Cykl konferencji: Zjazd Katedr Ekonomii

Konferencja: Bioeconomics and resrtucturing processes

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432