Opłata konferencyjna

Dostępne są następujące opcje udziału w konferencji:

Opcja 1 – pełne uczestnictwo (publikacja, materiały konferencyjne, poczęstunek, impreza integracyjna) – 250 złotych

Opcja 2 – cena publikacji bez udziału w konferencji – 180 złotych

W opłatę nie jest wliczony koszt noclegów i wyżywienia.

We wszystkich kwotach został uwzględniony VAT.

 

Wycofanie się z udziału w konferencji po 10.04.2014 r. skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

 

Informacja dotycząca konta konferencji:
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty należy podać numer subkonta „0092”.

 

Dane do przelewu:
Uniwersytet Szczeciński 
Al. Papieża Jana Pawła II 22a 
70-453 Szczecin
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika - subkonto 
Faktury zostaną przesłane na adres wykonawcy przelewu.

 

 

W przypadku współautorstwa – oboje Autorów dokonują takiej samej opłaty i otrzymują po egzemplarzu monografii.*

 

*w przypadku udziału w konferencji tylko jednego Autora - Autor obecny na konferencji wnosi opłatę za pełen udział, Autor nieobecny za publikację bez uczestnictwa.

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432