Opłata za uczestnictwo

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 400 zł

Opłata za uczestnictwo obejmuje zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas całych warsztatów.

Nie przewiduje się wydania publikacji

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Warsztatów:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 185
(z dopiskiem: Warsztaty)

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432