Opłata Konferencyjna

 • Opłata konferencyjna za pełne uczestnictwo z publikacją wynosi 1400 zł (kwota z VAT).
 • Opłata za publikację bez uczestnictwa w konferencji wynosi 950 zł
  (kwota 
  z VAT).

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe XI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 182
(z dopiskiem: XI  ZJAZD)

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432