Zarządzanie ryzykiem

Wykłady z przedmiotu Zarządzanie ryzykiem

 

Wykład 1.  Ryzyko - podstawowe pojęcia

Wykład 2. Zarządzanie ryzykim - proces

Wykład 3. Identyfikacja ryzyka

Wykład 4. Szacowanie ryzyka

Wykład 5. Kontrola ryzyka

Wykład 6. Finansowanie ryzyka

 

Materiały dodatkowe:

1. Bardzo ciekawy film o działanich prewencyjnych zastosowanych w Japonii po wielkim tsunami które między innymi spowodowało awarię elektrowni atomowej Fokushima.

http://tvn24bis.pl/24-godziny,140,m/mury-przeciwko-tsunami-japonia-zabezpiecza-sie-przed-kataklizmem,821179.html