Wynagrodzenia w gospodarce - ZWSE w GW

Na tej stronie można pobrać materiały dydaktyczne do przedmiotu "Wynagrodzenia w gospodarce"

 

Sylabus

Wykład 1. Wynagrodzenia w gospodarce

Wykład 2. Projektowanie systemu wynagrodzeń

Wykład 3. Metoda UMEWAP

Przykład zastosowania metody UMEWAP

Wykład 4. Formy wynagrodzeń w gospodarce

Wykład 5. Warunki premiowania

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432