Mikroekonomia - studia III stopnia

Wykłady

Wykład 1 Informacja  i decyzje w ekonomii

Wykład 2 Ryzyko, niepewność w podejmowaniu decyzji

Wykład 3 Asymetria i model pryncypał-agent

 

Eksperyment

Ekonomia eksperymentalna - materiały (dostepne wkrótce)