Mikroekonomia - studia III stopnia

Wykłady

Wykład 1 Informacja  i decyzje w ekonomii

Wykład 2 Ryzyko, niepewność w podejmowaniu decyzji

Wykład 3 Asymetria i model pryncypał-agent

 

Eksperyment

Ekonomia eksperymentalna - materiały (dostepne wkrótce)

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432