Warsztaty dla studentów

Daty przeprowadzonych warsztatów
  • 19.11.2018 
  • 04.12.2018
  • 17.12.2018

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432