Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1999

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

  • Tomasz Bernat - Koszt alternatywny w finansowaniu ryzyka
    Strony: 5-8

  • Katarzyna Biernacka, Luiza Lenc-Skawińska - Pierwsze wrażenie a rozmowa kwalifikacyjna
    Strony: 9-12

  • Monika Bodo - Wprowadzenie fixingu w Polsce
    Strony: 13-16

  • Wiesława Bogusławska - Metoda satysfakcji narzędziem wspierającym decyzje gospodarcze
    Strony: 17-20

  • Barbara Czerniachowicz - Wybrane problemy optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie
    Strony: 21-25

  • Marek Drzazga - Oddziaływanie promocji na decyzje konsumentów
    Strony: 26-29

  • Barbara Kryk - Czystsza produkcja jako wyraz ekologizacji zarządzania firmą zgodny z wymogami rynku
    Strony: 30-33

  • Urszula Maciejczuk, Małgorzata Zimnoch - Osobowość a kariera menedżera
    Strony: 34-37

  • Agnieszka Majewska - Fundusze hedgingowe jako nowa forma lokaty kapitału
    Strony: 38-42

  • Sebastian Majewski - Efekt poniedziałku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
    Strony: 43-46

  • Grażyna Maniak - Wpływ tendencji na rynku pracy na kształtowanie polityki personalnej firm
    Strony: 47-50

  • Patrycja Manorek - Wprowadzenie EURO - konsekwencje dla przedsiębiorstw
    Strony: 51-54

  • Ewa Mazur - System zapewnienia jakości - podstawowy atut przedsiębiorstwa na rynku
    Strony: 55-58

  • Danuta Miłaszewicz - Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw
    Strony: 59-62

  • Ewa Mińska - Globalizacja - szanse i zagrożenia dla Polski i polskich przedsiębiorstw
    Strony: 63-67

  • Marta Młokosiewicz - Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w Polsce w okresie przemian gospodarczych
    Strony: 68-71

  • Renata Nowak-Lewandowska - Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie współczesnych przemian społeczno-gospodarczych
    Strony: 72-74

  • Wanda Nowara - Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność gospodarki kraju goszczącego
    Strony: 75-79

  • Dominik Rozkrut - Początki ewolucji teorii cykli koniunkturalnych
    Strony: 83-86

  • Katarzyna Szarzec - Możliwości interpretacyjne pojęcia konkurencyjność
    Strony: 87-91

  • Urszula Wawer - Kierunki zmian w procesie finansowania i zarządzania opieki zdrowotnej
    Strony: 92-94

  • Edward Wiśniewski - Równowaga cen w duopolu przestrzennym (polityka cen fabrycznych)
    Strony: 95-98

  • Agnieszka Zagórska-Rybowska, Ewa Babicz-Zielińska - Preferencje konsumenckie i czynniki je kształtujące
    Strony: 99-102

  • Aneta Zelek - Internacjonalizacja przedsiębiorstw krajowych jako strategia przetrwania w obliczu globalizacji biznesu
    Strony: 103-110

  • Wojciech Jarecki - Elastyczne formy czasu pracy w przedsiębiorstwie
    Strony: 111-113

  • Andrzej Kobylec - Sieci handlu detalicznego w Polsce
    Strony: 114-116

  • Marek Kunasz - Program powszechnej prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?
    Strony: 117-119

  • Monika Sobotka - Usługi w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
    Strony: 120-122

  • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Piractwo gospodarcze i fałszerstwo towarów w świetle wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce
    Strony: 123-125

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432