Konkurencja - mity i fakty

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Katedra Polityki Gospodarczej SGH

Miejsce i rok wydania: Warszawa-Katowice-Szczecin 2001

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Maja Czaplicka - Badanie satysfakcji klientów sposobem na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Strony: 29-41
  Pobierz
 • Janusz Myszczyszyn, Wioletta Myszczyszyn - Budowanie portfela papierów wartościowych przy wykorzystaniu modelu taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania
  Strony: 42-53

 • Maria Klonowska - Ekologiczne funkcje opakowania jako czynnik kształtujący konkurencyjność rynkową produktu
  Strony: 54-66

 • Renata Brajer-Marczak, Anna Ostrowska - Elastyczność przedsiębiorstw w warunkach konkurencji rynkowej
  Strony: 67-81

 • Tomasz Chojecki - Elektroniczna konkurencja w bankowości detalicznej
  Strony: 82-98

 • Jacek Pietrucha - Funkcjonowanie konkurencyjnego porządku pieniężnego
  Strony: 99-112

 • Iwona Belka - Globalizacja rynku i konsumpcji oraz jej wpływ na strategie marketingowe w świetle badań empirycznych
  Strony: 113-123

 • Marek Drzazga, Ireneusz Drabik - Harmonizacja instrumentów marketingu-mix w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym
  Strony: 124-137

 • Rafał Mazur - Innowacje jako czynnik podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane problemy
  Strony: 138-147

 • Grażyna Maniak - Istota modelu konkurencyjnego rynku pracy
  Strony: 148-153

 • Rafał Jakubowski, Michał Narożny - Jurydyczna instytucjonalizacja działalności ubezpieczeniowej w okresie transformacji gospodarczej w Polsce
  Strony: 154-180

 • Aleksandra Kostrzewa, Alicja Musiał - Paczkowska, Joanna Praska-Kruszyńska, Katarzyna Wach-Grzybowska - Komunikacja jako instrument zdobywania przewagi konkurencyjnej
  Strony: 181-201

 • Paweł Kuśmierczyk - Konkurencja czy kooperacja: ujęcie problemu z perspektywy teorii gier
  Strony: 202-212

 • Jadwiga Wawer-Bernat, Tomasz Bernat - Konkurencja na rynku funduszy emerytalnych
  Strony: 213-223

 • Tomasz Bernat - Konkurencja na rynku ubezpieczeń
  Strony: 224-241

 • Monika Kwiecińska-Szermach - Konkurencyjność organizacji "non-profit" na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce
  Strony: 242-249

 • Mirosław Moroz - Konkurencyjność przedsiębiorstwa a wykorzystanie internetu
  Strony: 250-268

 • Marcin Musiałek - Konkurencyjność przedsiębiorstwa a zaangażowanie i współdziałanie wszystkich pracowników
  Strony: 269-290

 • Renata Marks - Konkurencyjność regionów a małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich
  Strony: 291-303

 • Anna Rychły-Lipińska, Katarzyna Dajczak, Bartosz Kołodziejczyk - Konkurencyjność zarządzania jakością
  Strony: 304-321

 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Konsumpcja młodych gospodarstw domowych w świetle osiąganych dochodów
  Strony: 322-337

 • Barbara Kryk - Konsumpcjonizm i świadomość ekologiczna a ekorozwój
  Strony: 338-346

 • Joanna Hernik, Karolina Zięba - Kształtowanie wizerunku firmy w dobie globalizacji - wybrane aspekty
  Strony: 347-363

 • Marta Młokosiewicz - Kwestia ubóstwa w polsce a proces globalizacji
  Strony: 364-380

 • Michał Kruszka - Liberalizacja światowego handlu usługami w świetle reguł WTO
  Strony: 381-399

 • Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak - Lokalizacja przedsiębiorstw handlowych czynnikiem warunkującym skuteczność ich funkcjonowania
  Strony: 400-409

 • Alina Gorczyńska - Małe przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji globalnej
  Strony: 410-422

 • Marek Drzazga, Natalia Chwalczyk - Merchandising w działalności przedsiębiorstwa globalnego na przykładzie koncernu Philip Morris
  Strony: 423-441

 • Maria Aluchna - Nadzór korporacyjny w świetle konkurencyjności przedsiębiorstwa
  Strony: 442-452

 • Monika Grabowska, Bartosz Scheuer - Nasze słuszne poglądy na gospodarkę rynkową czyli skąd się bierze impas w dyskusji o wolnym rynku
  Strony: 453-460

 • Izabela Jonek - Nisza rynkowa szansą ekspansji dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach wzrastającej konkurencji
  Strony: 461-471

 • Krzysztof Błoński - Obsługa klienta w firmach regionu zachodniopomorskiego - wyniki badań
  Strony: 472-482

 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce
  Strony: 483-500

 • Jacek Michalak, Dariusz Sarbiewski - Otoczenie konkurencyjne firmy
  Strony: 501-526

 • Agnieszka Jakubowska - Podatek dochodowy jako kryterium decyzji inwestycyjnych
  Strony: 527-537

 • Małgorzata Golińska - Pieszyńska - Podstawowe relacje transferu technologii w kontekście globalnym
  Strony: 538-545

 • Danuta Miłaszewicz - Polityka gospodarcza a konkurencyjność polskiej gospodarki
  Strony: 546-560

 • Paweł Pasierbiak - Polityka handlowa Unii Europejskiej w warunkach globalizacji
  Strony: 561-580

 • Postawa MSP regionu szczecińskiego wobec zagranicznej konkurencji - Postawa MSP regionu szczecińskiego wobec zagranicznej konkurencji
  Strony: 581-587

 • Renata Nowak-Lewandowska - Pracodawcy wobec problemu bezrobocia
  Strony: 588-601

 • Agata Kubiczek - Problemy rynku pracy w dobie globalizacji
  Strony: 602-620

 • Robert Pieńkosz, Grzegorz Szczubełek - Proces doboru nośników reklamy na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Oddział w Gdańsku
  Strony: 621-628

 • Małgorzata Dul-Urbaniak - Procesy dostosowawcze polskiego bałtyckiego rybołówstwa kutrowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 629-641

 • Grzegorz Szczubełek, Robert Pieńkosz - Prognozowanie sprzedaży w zakładzie mleczarskim
  Strony: 642-654

 • Wojciech Jarecki - Przedsiębiorczość i subsydiarność kapitału ludzkiego
  Strony: 655-669

 • Maciej Mindur - Przesłanki oraz kalendarium tworzenia w Polsce euroregionów
  Strony: 670-674

 • Rafał Musiał - Public relations Polski, a wystawy światowe
  Strony: 675-684

 • Agnieszka Grądziel, Aneta Szymańska - Reklama jako forma komunikacji
  Strony: 685-696

 • Barbara Chomątowska - Rola systemu ocen pracowniczych w podnoszeniu motywacji pracowniczej
  Strony: 697-710

 • Urszula Maciejczuk, Anna Pluta - Różnice kulturowe w korporacjach transnarodowych - szansą czy zagrożeniem?
  Strony: 711-719

 • Joanna Rydarowska - Rynek i państwo a zmiany strukturalne w polskiej gospodarce
  Strony: 720-729

 • Aneta Michalak - Społeczne aspekty wielkich inwestycji
  Strony: 730-738

 • Radosław Szulc - Strategia produktu czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie Izolacji Nidzica S.A.
  Strony: 739-753

 • Aneta Zelek - Strategiczne i behawioralne bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
  Strony: 754-768

 • Iwona Belka - Strategie marketingu międzynarodowego i globalnego o rozwój globalizacji konsumpcji
  Strony: 769-781

 • Krzysztof Piech - Strategiczne wyzwania wobec konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście wejścia do Unii Europejskiej
  Strony: 782-811

 • Tomasz Gaweł - Sytuacja prawna uczestnika postępowania koncesyjnego prowadzonego w trybie art. 19 ust. 3 prawa działalności gospodarczej
  Strony: 812-823

 • Wiesława Bogusławska - Szanse i zagrożenia polityki pieniężnej
  Strony: 824-834

 • Anna Macyńska - Tendencje w światowej bankowości a problemy konkurencyjności polskiego sektora bankowego wobec wejścia do Unii Europejskiej
  Strony: 835-851

 • Joanna Rachocka - Trendy konsumenckie w Polsce jako efekt procesu globalizacji
  Strony: 852-867

 • Bartłomiej Stopczyński - Trwała przewaga konkurencyjna źródłem sukcesu firmy
  Strony: 868-876

 • Paweł Pietrasieński - Urodzeni globaliści
  Strony: 877-887

 • Janina Jędrzejczak, Paweł Szudra - Venture Capital jako metoda wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 888-898

 • Krzysztof Wiktorowski, Magdalena Szeląg - Wpływ procesów integracji i globalizacji na rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach
  Strony: 899-918

 • Monika Bodo - Wybrane narzędzia wspierające eksport stosowane w Polsce
  Strony: 919-928

 • Danuta Fesz-Grubiak - Wybrane organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle nowej regulacji prawnej
  Strony: 929-942

 • Grzegorz Jokiel - Wykorzystanie mechanizmów konkurencji w kształtowaniu stosunków z dostawcami
  Strony: 943-949

 • Rafał Mrówka - Wyzwania przywódców polskich organizacji wobec globalizacji
  Strony: 950-971

 • Aneta Szóstek, Ewelina Wiśniewska - Zapotrzebowanie na kapitał a faza rozwoju przedsiębiorstwa
  Strony: 972-987

 • Mikołaj Pindelski - Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - analiza pojęć pod względem poprawności terminologicznej użytego sformułowania
  Strony: 988-1000

 • Marek Gubała - Zdolność dostosowawcza źródłem siły konkurencyjnej
  Strony: 1001-1017

 • Alicja Grześkowiak - Zmiany zachodzące w obrębie bałtyckiej integracji gospodarczej
  Strony: 1018-1030

 • Aleksandra Kostrzewa - Zmiany w usługach bankowych
  Strony: 1031-1036

 • Marek Kunasz - Zmiany wartości księgowej a wycena rynkowa podmiotów na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
  Strony: 1037-1047

 • Ireneusz Drabik - Znaczenie ekonomiczne zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce - korzyści i koszty, szanse i zagrożenia
  Strony: 1048-1068

 • Alicja Musiał-Paczkowska - Zwolnienia jako element restrukturyzacji zatrudnienia
  Strony: 1069-1091

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432