Państwo i rynek w gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2003

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Beata Kurczewska - Interwencjonizm państwa i jego rola w gospodarce
  Strony: 7-13
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce społeczno-gospodarczej
  Strony: 15-22
  Pobierz
 • Jolanta Ciak - Rola państwa w okresie transformacji - zmiany w budżecie i prowadzonej polityce budżetowej
  Strony: 23-38
  Pobierz
 • Robert Dziuba - Rola polityki regionalnej w budowie konkurencyjności regionów
  Strony: 39-46
  Pobierz
 • Aneta Zelek - Model zarządzania kryzysem w organizacji
  Strony: 47-60
  Pobierz
 • Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz - Państwo jako podmiot kreujący warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku
  Strony: 61-79
  Pobierz
 • Joanna Praska-Kruszyńska - Realizacja zadań Państwa poprzez organizacje non-profit
  Strony: 81-86
  Pobierz
 • Kazimierz Barański, Krzysztof Błoński - Strategie konkurencji w zmieniających się warunkach otoczenia współczesnego rynku
  Strony: 87-94
  Pobierz
 • Barbara Kryk - Efektywność ekonomiczno-ekologiczna a cele gospodarowania
  Strony: 95-103
  Pobierz
 • Mateusz Wiścicki, Krzysztof Błoński - Marketing i logistyka w strategiach konkurencji
  Strony: 105-117
  Pobierz
 • Agnieszka Szczepkowska, Marcin Kowalski - Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność gospodarki polskiej
  Strony: 119-132
  Pobierz
 • Adrian Solek - Polityka konkurencji w Polsce w kontekście transformacji i integracji europejskiej
  Strony: 133-143
  Pobierz
 • Agnieszka Sałek-Imińska - Rola systemu zarządzania środowiskowego we współczesnej gospodarce
  Strony: 145-155
  Pobierz
 • Aleksandra Grzesiuk - Zmiany strukturalne w handlu jako element dostosowawczy do wymagań nowoczesnej gospodarki
  Strony: 157-164
  Pobierz
 • Tomasz Bernat - Inwestycje zagraniczne w sektor ubezpieczeniowy w Polsce - skutki dla rynku ubezpieczeniowego
  Strony: 165-173
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce
  Strony: 175-187
  Pobierz
 • Malwina Szczepkowska - Przejęcia i połączenia na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
  Strony: 189-200
  Pobierz
 • Sylwester Białowąs - Determinanty wyboru funduszy inwestycyjnych
  Strony: 201-212
  Pobierz
 • Marek Czajkowski - Uwagi o społeczno-ekonomicznych aspektach polskiego systemu podatkowego
  Strony: 213-221
  Pobierz
 • Katarzyna Szarzec - Procesy upadłościowe wśród spółek publicznych
  Strony: 223-232
  Pobierz
 • Włodzimierz Zasadzki, Irena Agata Łucka - Prawne i finansowe instrumenty systemu gospodarki odpadami
  Strony: 233-238
  Pobierz
 • Agnieszka Jakubowska - Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych w aspekcie podatkowego zarządzania wynikiem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 239-249
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Istota strategii firmy
  Strony: 251-257
  Pobierz
 • Magdalena Soboń - Klient usatysfakcjonowany - skarb przedsiębiorcy
  Strony: 259-264
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Miesięczne wydatki młodych gospodarstw domowych z województwa zachodniopomorskiego na płaszczyźnie porównawczej
  Strony: 265-274
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432