Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2003

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Tomasz Bernat - Zysk ekonomiczny jako podstawa wyboru ekonomicznego
  Strony: 5-15
  Pobierz
 • Jiří Dvořák - Research of consumer demand using simulation methods
  Strony: 17-22
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Kwalifikacje menedżerskie
  Strony: 23-30
  Pobierz
 • Martina Kohoutová, Hana Lostáková - Essentials of Marketing Strategy
  Strony: 31-38
  Pobierz
 • Michał Kruszka - Mikroekonomiczne aspekty popytu na pieniądz
  Strony: 39-56
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Propozycja narzędzia dydaktycznego - metodyka i przykładowe sposoby wykorzystania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych
  Strony: 57-69
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Wykorzystanie metody studium przypadku w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych - studium przypadku - "Magic Games" S.A.
  Strony: 71-78
  Pobierz
 • Danuta Miłaszewicz - Model Mundella-Fleminga
  Strony: 79-95
  Pobierz
 • Liběna Tetřevová - Distance learning and study supports of distance education
  Strony: 97-105
  Pobierz
 • Jacek Wallusch - Hipoteza stopy naturalnej. Między ekonometrią a historią myśli ekonomicznej.
  Strony: 106-119
  Pobierz
 • Aneta Zelek - Analiza kosztów w długim okresie - zastosowanie w decyzjach strategicznych
  Strony: 121-131
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432