Opłata za uczestnictwo

Opłata za uczestnictwo w warsztatach:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi 500 zł

Kwota opłaty obejmuje:

 • zakwaterowanie (2 noce)
 • pełne wyżywienie
 • uczestnictwo w uroczystej kolacji
 • materiały warsztatowe
 • certyfikat uczestnictwa

Opłatę prosimy przelać na konto:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 185 (z dopiskiem: XVI KWE)

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432