Kontakt

Kontakt

  • dr Jakub Gazda, j.gazda@ue.poznan.pl, 601 66 05 15
  • dr Jacek Jankiewicz, jacek.jankiewicz@ue.poznan.pl, 607 44 76 66 (od 31.08.2015)

 

lub na stronie

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432