Keynote Speakers

prof. Vasile Dinu, Editor,

University of Economic Studies from Bucharest,

Romania

 Prof. Rodica Milena Zaharia, PhD

Editor, University of Economic Studies from Bucharest

Romania

dr hab. prof. US Tomasz Bernat

Editor, Economics & Sociology, Szczecin University

Szczecin, Poland

 PhD. Yuriy Bilan

Editor, Journal of International Studies, Szczecin University

Szczecin, Poland

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432