Patronaty

 prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Edward Włodarczyk  - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Marek Tałasiewicz

Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin

 

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Dziekan WNEiZ