Dla studenta - dokumenty

Rekrutacja do projektu

1. Uczestnikami projektu mogą być Student/ka ostatniego roku studiów WNEiZ US kierunku Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka i Ekonometria, Finanse i Rachunkowość (III rok studia licencjackie lub II rok magisterskie)

Dokumenty aplikacyjne Kandydata:

 

 

Dokumenty należy złożyć w dniach 12 – 29 stycznia 2015 r.

 

Miejsca składania dokumentów:

 • w dniach 19 – 21.01.2015 r. Biuro Projektu w pok. 405 na Wydziale Nauk Ekonomicznych  i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego godz. 10:00 - 14:00
 • 12 – 29 stycznia 2015 r Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 12, budynek Service Inter Lab, pok. 235 godz. 7:15 – 15:15

 

 

Rekrutacja Stażystów

 • Rekrutacji podlegają wyłącznie Uczestnicy Szkoleń, którzy byli obecni na min. 80% zajęć z zakresu kompetencji  interpersonalnych oraz zarządzania procesowego.
 • 10 pkt. za udział w min. 80% oraz  20 pkt. za min. 90% obecności na szkoleniach.
 • Ocena testu końcowego z zakresu zarządzania procesowego
  (od 0 do 50 pkt.).

 

Regulamin Szkoleń i Stażu (dokument do pobrania)

 

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432