Ogłoszenie dla firm

 

Szanowni Pracodawcy,

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z biurem projektu

Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”

 

Głównym celem projektu jest organizacja  w przedsiębiorstwach trzymiesięcznych staży  dla 200 studentów z obszaru zarządzania procesowego. Staże  mają na celu podnoszenie kwalifikacji i wzbogacenie doświadczenia zawodowego studentów.

 

Ważne informacje:

  • na staże będą kierowani studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego III roku studiów licencjackich oraz II roku  uzupełniających studiów magisterskich z następujących kierunków: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka i Ekonometria,
  • wymiar godzinowy stażu wynosi 100 godzin w miesiącu,
  • stażyści otrzymują wynagrodzenie ze środków projektu,  

 

Zainteresowane firmy uczestnictwem w projekcie prosimy:

ICT Competence, WNEiZ

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64,

71 – 101 Szczecin

Pokój 405

Serdecznie zapraszamy

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432